Thursday, June 15, 2006

Møte med biskopene

På mandag fikk jeg en rystelse i mitt sjelsliv som på mange måter ikke var så grådig stor og skjellsettende som man jo først skulle kunne anta. Jeg fikk vite at skulle det være litt sannsynlig for meg å ta praktikum til høsten og våren, måtte jeg gjennomføre en samling med tre stk biskoper. Og selvfølgelig litt andre mennesker. Samlingen finner sted på Jæren og heter Veien til prestetjenesten. Jeg har allerede nå begynt å forberede meg til gode fyndsetninger jeg kan krydre samtalene med disse heltene med. I dette forumet ønsker jeg å få noen gode tips til væremåte, framgangsmåte, kommentarer som gjør seg, artige små vittigheter, kanskje en anekdote som sømmer seg. Kom gjerne med positive bidrag til en student som satser på å gjøre et kjempeinntrykk på landets tre viktigste personer.

3 Comments:

Anonymous Odin said...

Lykke til!

Husk også:
Forholdet mellom kirke og folk fremstår for flertallet som langt viktigere enn forholdet mellom kirke og stat. Dette forholdet avhenger først og fremst av om kirken klarer å formidle sitt budskap på en måte som vekker engasjement i befolkningen. Det er folks tilhørighet i menighetene som er avgjørende for kirkens fremtid, ikke ordningen av forholdet mellom kirke og stat. Men i den grad kirkeordningen har betydning i denne sammenheng, mener flertallet at en lovforankret folkekirke gir Den norske kirke det beste grunnlaget for en sterk tilknytning mellom kirke og folk. Flertallet ser det som en fordel at en lovforankret folkekirke kan utfordre kirkemedlemmene til deltakelse og medvirkning. Mangfoldet av medlemmer, med ulik grad av engasjement, gir alle viktige bidrag til kirkens liv.

Les mer på: http://odin.dep.no/kkd/norsk/dok/andre_dok/nou/043001-020003/hov003-bu.html

1:16 AM  
Blogger banglamarie said...

Gratulerer med dagen lillebror ;)
Håper alt ordner seg for deg :)
Tror du klarer møtet med biskopene helt fint uten noen råd fra meg ;)

4:13 PM  
Blogger Lydia's lekeside said...

Når skal du oppdatere onkel olav?

5:03 PM  

Post a Comment

<< Home