Friday, October 27, 2006

Steinar Wessman

Av og til bør man ha åpninger for i ens egen blogg at andres tanker og innspill om livet bør få komme til ordet. Denne dagens gjesteinnspill kommer fra Steinar Wessman, en real kar fra Sør som tenker mye om dagene. Og det er nettopp her, med tanken og refleksjonen han vil vi skal stoppe opp litt idag. Han har sett seg lei på en tendens i vårt samfunn som er som følgende: kritikk mot mennesker som har drømmer. Kritikken fra folk flest er at det blir jo ingenting ut av tankene/drømmene/visjonene. I ettertenksomhet slår Steinar, med rette, fast følgende: Man skal tenke/drømme ganske lite hvis alt det man drømmer/tenker blir gjennomført.
Derfor vil Steinar altså idag slå et slag for å drømme/tenke mye. Ikke noe galt i det, sier han. Da kan iallefall noe bli gjort.

1 Comments:

Anonymous Jeevan said...

En forsiktig korreksjon fra mannen som heter det samme som tittelen på innlegget:
I forbindelse med at mange kanskje tenker at det så ofte bare blir med tanken: Man skal drømme/tenke ganske lite for at ingenting bare skal bli bare med tanken. Altså må det være rom for å drømme uten at det nødvendigvis blir gjennomført.
Når det er sagt, er handling en naturlig forutsetning for at verden skal gå fremover.
Men jeg setter stor pris på at mine tanker bare blir henvist til i små ord og kanskje noe mer anonymt. Jeg frykter at jeg skal bli utsatt for trusler fra tankeløse mennekser om å ha det varmt en ubehagelig plass ;)

3:52 AM  

Post a Comment

<< Home