Thursday, November 16, 2006

Forunderlige ting i Skriften

Har tenkt å lage en ny spalte her i bloggen min, som går på ting i bibelen som kan synes litt merkelige for oss som leser det idag, men som helt sikkert var helt naturlig da det ble skrevet. Idag beveger jeg meg til 2 Samuelsbok, dette er et utsagn av David:

Gi meg tilbake Mikal, min kone, som jeg vant meg til brud med 100 filisterforhuder.

1. Jeg har som utgangspunkt her i livet å skaffe meg en kone. Men det jeg inderlig håper er at min kone ikke skal hete Mikal, hva som helst annet. Mikal som jentenavn minner meg om sangen til Johnny Cash om Sue. Sue er en mann, og han har aldri helt tilgitt sin far for at han fikk tildelt et jentenavn. Man kan jo kanskje skjønne bitterheten.

2. Like underlig er det at Mikal ble vunnet med 100 filisterforhuder. Det som er virkelig underlig er at filisterforhudene i den gamle orienten var ansett for å være av mindre kvalitet en henholdsvis Amalekittforhudene, disse var antakeligvis de beste, Kalebittforhudene kom deretter. Ammonittene og Jebusittene var også langt over filisterne i dette. Jaja, det er mye vi ikke skal forstå oss på.

4 Comments:

Anonymous I said...

Ikke glem at filisterene som bodde i det sørvestlige Palestina fra ca 1200 før Kr, var et ikke semittisk folk av egeisk opprinnelse. En egyprisk forhud kan ha høy verdi i de rette kretser!

2:39 PM  
Anonymous Du said...

Men her er det jo snakk om egeisk og ikke egyptisk... Hva mener vi om det?

10:32 AM  
Anonymous i said...

Egeisk kultur er de tidligste sivilisasjonene i og omkring Hellas. Vi snakker altså om Greske forhuder.
Usikker på verdien på disse, men også her snakker vi om betydelige summer.

2:19 AM  
Anonymous Yngve said...

Hei svoger!
Fin diskusjon du har satt i gang her! Jeg venter i spenning på fortsettelsen....

Yngve

4:50 AM  

Post a Comment

<< Home