Friday, January 12, 2007

ajajajaj

1. Til overskrift idag har jeg benyttet meg av noe som for meg dette året er et av mine nyttårsforsett. Nemlig det å komme med utbrudd som jaja, yesyes, ohoiojoj i ulike sosiale konstellasjoner både når praten går bra og når den ikke går fullt så bra. Kjenner på at det kan bli virkekraftig og positivt. Jeg deler som de fleste andre mine nyttårsforsett inn i åndelige, sjelelige og fysiske. Dette året har jeg ca tusen, og regner med å klare 80% av dem.

Fysiske: Skal bake 12 sunne brød i løpet av 2007. Et bestemt antall sit og pushups minst 2 ganger i uka. Gå opp Stoltzekleiven på 1245 eller bedre. Spise minst 1 Kg ris i løpet av året.(Folkens, denne bør gå)
Sjelelige: Dra til Stavanger og ta praktikum. Samt utbruddene jeg nevnte innledningsvis.
Åndelige: Her har jeg litt forskjellig, men kan sammenfatte det til å be, stille, progressivt, alene, med mange. La alt skje i bønn og påkallelse med takk, det er fint. Rett og slett la 2007 bli et bønnens år. Det håper jeg på.

2. Apropos bønn. Kom inn på nettet her en natt jeg satt nattevakt, og jeg søkte typisk på navnet Matta al Meskin på google(søkebasert letetjeneste som finnes på internett, man skriver bare inn noen greier, og vips, plutselig kan man gå inn på hundrevis av sider, av og til tusenvis). Da kom jeg inn på en side om Makariosklosteret i Egypt. Det var rett og slett lesning som var både rimelig spennende og oppløftende. Matta al Meskin ledet en gruppe på ca ti-12 menn som søkte seg ut i hulene i Egypt for å be og være i sammen med Gud. Etter ti år i hulene fikk de ansvar, med Mattaen i spissen, for å gjenoppbygge Makariosklosteret, denne oppgaven fikk de i 1969. Siden har det vært en eksplosjon i antall søkende til klosteret, samt folk som kommer på besøk. Enkelte dager kommer tusenvis, sikkert av forskjellige grunner. Men mange opplever å få råd og veiledning for deres liv som er av kvalitet. Et sted der mennesker velsignes veldig. Har selv møtt noen som har vært der, og ja, vedkommende hadde blitt veldig så oppbygget, derom var det liten tvivel. Legger ut linken her:
http://www.stmacariusmonastery.org/eabout.htm

Mektig å se hva Gud kan gjøre gjennom mennesker som søker Han og lar det være konstant førstepri i livet. Ta en tur innom sidene og nyt dem i lange drag.

1 Comments:

Anonymous Jeevan said...

Neidasaajoda!

Det er saa greit atte, dette her med aa vaere i et land hvor de snakker et helt annet spraak, nemlig svensk, men det er noen her og der som snakker thai, visstnok. Oeya heter Koh Phi Phi og er formet som det matematiske tegnet for 3,14, og det er voldsom urinerende aktivitet til alle dognets tider. Skal dra videre til Koalalamper imorra og ser fram til det.
Haaper Stavanger er bra.
Mitt eneste nyttaarsforsett var a lukke doren naar jeg var paa do, selv ved kun urinering, og helst ogsa laase. Men det er noen onde krefter som har forhindret meg i aa klare dette da vi kun har laas paa utsiden av doen i bungalowen vaar. Og da foles det faktisk tryggere naar doeren er ulost.

Lev vel.

bS

8:56 PM  

Post a Comment

<< Home